Ku puut' küläh, sis lätt külä rikkast, a ku kõrts küläh, sis jääs külä vaesõst

Teenistus

05.05.2022 10:00

Luhamaa kirikus

5.mail kell 10 Luhamaa kirikus jumalateenistus.

Halvatu pühapäev