Kõikõ ilma saa-ai kõrraga üska haarata'.

Teenistus

13.06.2022 09:30

Luhamaa kirikus

13. juunil kell 9.30 Luhamaa kirikus jumalateenistus.

PÜHA VAIMU PÄEV (templipüha), väike veepühitsus