Jumala iist saa'ai ar saisada'.

Teenistus

06.07.2022 17:00

Miikse kirikus

6. juulil kell 17 Miikse kirikus jumalateenistus.

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimise püha õhtuteenistus