Takast tulõva targõba.

Teenistus

07.07.2022 08:30

Miikse kirikus

7. juulil kell 8.30 Miikse kirikus jumalateenistus.

PÜHA, AULISE JA KUULSA PROHVETI, EELKÄIJA JA RISTIJA JOHANNESE SÜNDIMISE PÜHA (templipüha)

väike veepühitsus

Jaanipäiv