Ulle künnetä-äi', külvetä-äi', eiske' kasusõ'.

Teenistus

24.07.2022 10:00

Luhamaa kirikus

24. juulil kell 10 Luhamaa kirikus jumalateenistus.

Ristipuu väljatoomise mälestus