Haigus käu-ui kivve ja kanda pite, a käu inemeisi pite.

Teenistus

02.10.2022 10:00

Luhamaa kirikus

2. oktoobril kell 10 Luhamaa kirikus jumalateenistus.

16. pühapäev pärast Kolmainupüha