Leeväkotiga jää-äi nälgä, rahakotiga jäät nälgä.

Teenistus

24.12.2022 10:00

Miikse kirikus

24. detsembril kell 10 Miikse kirikus jumalateenistus.

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha e Jõulupüha