Puu iist taganõt ar', a sõna iist saa-ai taada.

Seto tandso opitarõ

26.01.2022 17:30

Obinitsa Külakeskus

Seto tandso opitarõ Sigre ja Aini iistvidämisel.
Obinitsa Külakeskuseh saa oppi seto tandso. Raali Ain mäng pilli ja Andersoni Sigre oppas tandse.