Pareb väiko ja terve' silm' ku' suurõ haigõ'.

Seto tandso opitarõ

26.01.2022 17:30

Obinitsa Külakeskus

Seto tandso opitarõ Sigre ja Aini iistvidämisel.
Obinitsa Külakeskuseh saa oppi seto tandso. Raali Ain mäng pilli ja Andersoni Sigre oppas tandse.