Haigus käu-ui kivve ja kanda pite, a käu inemeisi pite.

Seto tandso opitarõ

16.02.2022 17:30

Obinitsa külakeskus

 Seto tandso opitarõ Sigre ja Aini iistvidämisel.
Obinitsa Külakeskuseh saa oppi seto tandso. Raali Ain mäng pilli ja Andersoni Sigre oppas tandse.