Tõõsõ peräst pääd tullõ ar tsusako.

Meremäe-Obinitsa naiskoori kontsert

24.02.2022 13:30

Obinitsa külakeskuses

 Esineb Meremäe-Obinitsa naiskoor MONK