Kui ära tiiasi, kohe satat, ega sinnä ei lääsigi.

Maakondlik Seltskonnalaulu päev

20.07.2022 13:00

Treski küün

 Laulu- ja pillimänguseltsi "Lustivanker" eestvedamisel toimuv Võru maakonnaülene sündmus kuhu on oodatud seltskonnalaulu kollektiivid või huvilised. Sündmus toimub Treski Küünis.

Info ja kontakt: Setomaa Kultuurikeskus telefonil 5291619 või kultuurikeskus@setomaa.ee