Kel jalg tümpsähäs, tuu kiil nilpsahas.

Issanda Jeesuse Kristuse nimepäev

14.01.2016

 14.jaanuar, Issanda Jeesuse Kristuse nimepäev