Hädä oppas, nälg näütäs.

Teenistus

06.03.2022 09:00

Obinitsa kirikus

6. märtsil kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus.

Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev