Ku' sõna selge, joro julgõ, tuu laulgi hüä.

Teenistus

03.05.2022 10:00

Obinitsa kirikus

 3. mail kell 10 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus.

Raadovits