Kodo olõ-õi kitsõpujast, õt ar pakõ.

Teenistus

04.09.2022 10:00

Obinitsa kirikus

4. septembril kell 10 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus.

12. pühapäev