Midä pini näe-ei, tuud pini haugu ka-ai.

Teenistus

13.11.2022 10:00

Obinitsa kirikus

13. novembril kell 10 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus.

22. Pühapäev, Konstantinoopoli ülempiiskop Johannes Kuldsuu