Tõõsõlõ kaibat hauda, sis võta' hindä päält mõõdi.

Esivanemate laupäeva hingemälestus

14.02.2016

 14. veebruar, esivanemate laupäeva hingemälestus