Ul'l tege keelega kerigu, kässiga saa ei' käo pessägi'.

Seto tandso opitarõ

20.04.2022 17:30

Obinitsa Külakeskus