Sõna köüt kinni, sõna päst priis.

Urbõkuu võiunätal

03.03.2022 - 06.02.2022

Taarka Tarõ, Kirsi Talo, Inara Vanavalgõ Kohvitarõ, Kodurestoran Maagõkõnõ, Harrõoru Hämmätüs, Seto Tsäimaja