Ummilõ jalolõ massa-ai palka.

Muuseumiöö

14.05.2016

seto muuseumid Värskas, Saatses ja Obinitsas

Setomaa muuseumid tähistavad koos teiste Eesti muuseumidega muuseumiööd, igas muuseumis omamoodi. Sel aastal on muuseumiöö teemaks - ÖÖS ON LAINEID. Uksed on külastajatele avatud 18.00-23.00, sel ajal tasuta.
Seto Talumuuseum kutsub muuseumiööl kokku seto meremehed -programm.muuseumioo.ee/map/museum
Saatse Seto Muuseumis lööb laineid VÄRSKA ORIGINAAL - programm.muuseumioo.ee/map/museum
Obinitsa muuseumi öös on õhulaineid ja lennukeid! - programm.muuseumioo.ee/map/museum 

Lisainfo Setomaa muuseumidest: www.setomuuseum.ee ja www.obinitsamuuseum.ee ; www.muuseumioo.ee