Põrguh ka om hüä, ku õnne ar' jovvat harineda.

Migulapäeva väljasõit eakatele

20.05.2022 11:30

Luhamaa külamaja