Kui külvät, nii põimat.

OBINITSA KOOLI KOKKUTULEK

25.06.2022 13:00

Obinitsa Külakeskus

 Hea Obinitsa kooli vilistlane! Selle aasta 25. juunil korraldame
Obinitsa küla 370 juubeli puhul kooli kokkutuleku. Palun jaga seda infot
oma lennukaaslastele! Väga hea oleks, kui teataksite ette oma osalusest
võrkpalliturniirist, soovist esineda või sõna võtta kontsertaktusel.
Kohtumiseni!
kl 13.00 – vilistlaste võrkpalliturniir (staadionil)
kl 15.00 – 16.00 - kogunemine, registreerumine, väljapanekutega
tutvumine
kl 16.00 - 16.15 – kokkutuleku avamine kooli mälestuskivi juures
kl 16.30 - 17.30 – kontsertaktus
kl 17.30 - 18.00 – pildistamine, väljapanekutega tutvumine
kl 18.00 - 22.00 – tantsuõhtu, kohvik


Osalustasu 10 eurot palume kanda 15. juunini Obinitsa naisseltsi
MIITSIRK arveldusarvele EE091010220001906012, märkides ära kooliaegse
ees- ja perenime ning lõpetamise aasta.
Osalustasu kohapeal 15 eurot saab maksta ainult sularahas.
Info tel 53731200