Sügüse lätt sulasõ poolõ, keväjä lätt peremehe poolõ

Seto mihklipäiv

01.10.2022 11:30

Eesti Vabaõhumuuseumih

Ka sjoo aasta tulõ Eesti Vabaõhumuuseumi Vanatalo man seto mihklipäeiv üteh sibula- ja kalalaadoga. Ti kõik olõdõ veiga oodõt! Kutsminõ om mano pant – puulpühä, 1. oktoobril kell 11.30 om alostus (laat nakas pääle joba kellä 10st).

Andkõ tiidä uma tulõmisõst/mittetulõmisõst tiidä kõkõ ildambalt 27. septembrist, sis tiidvä' kõrraldaja' arvõsta.

Kas kiäki taht ka mikrohvonõ takah laulta/mängi, andkõ tiidä, määndsel aol ja ku pikält.

Tuõmi kokko, söömi, joomi ja kul'atami ütehkuuh!

Olõdõ oodõt Tallnahe muuseumi moro pääle!

Leelopark Sõsarõ ja Nassari Elvi

elvi@evm.ee

Tel 5271760