Lõun üte peräst lätt niisama vällä kui ütsä peräst

Teenistus

06.01.2023 10:00

Luhamaa kirikus

6. jaanuaril algusega kell 10 jumalateenistus Luhamaa kirikus.

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise e. Jumalailmumise püha
Suur Veepühitsus, Viiristmine