Määne kand, sääntsi ossa'.

Teenistus

15.04.2023 00:00

Miikse kirikus

15. aprillil kell 23.30 jumalateenistus Miikse kirikus

Kristuse surnuist ülestõusmise helge püha

PAASA

LIHAVÕÕDÕ`