Kui huikat mõtsa, nii mõts vasta.

Teenistus

20.05.2023 09:30

Puutli kirikus

 20. mail kell 9.30 jumalateenistus Puutli kirikus

ÜLEMPIISKOP NIKOLAI SÄILMETE TOOMINE
väike veepühitsus