Paremp õks halva puja jalotseh ku hüä väü pähütseh.

Teenistus

07.07.2023 08:30

Miikse kirikus

7. juulil kell 8.30 jumalateenistus Miikse kirikus
PÜHA, AULISE JA KUULSA PROHVETI, EELKÄIJA JA RISTIJA JOHANNESE SÜNDIMISE PÜHA (templipüha), väike veepühitsus, Jaanipäiv