Kia pinnega magama lätt, tulõ kirpaga üles.

Teenistus

10.09.2023 09:00

Miikse kirikus

10. septembril kell 9 jumalateenistus Miikse kirikus

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea maharaiumine