Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

Teenistus

04.11.2023 10:00

Miikse kirikus

4. novembril kell 10 jumalateenistus Miikse kirikus

Dimitri vanemate laupäev, Midrosk