Tüü meistrit pelgäs.

Teenistus

25.12.2023 10:00

Luhamaa kirikus

25. detsembril kell 10 jumalateenistus Luhamaa kirikus
Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha e Jõulupüha