Kui huikat mõtsa, nii mõts vasta.

Seto Kostipäiv

12.08.2023 11:00 - 13.08.2023 15:00

Setomaa

2023. aastal võtab Seto Kostipäevast osa 20 kodukohvikut Toomasmäest Meremäeni. Laupäeval on kõik kohvikud avatud, pühapäeval pooled neist.

Ürituse korraldaja on MTÜ Seto Küük. Rohkem infot Seto Kostipäeva ürituse kohta leiad setokyyk.ee veebis.