Tüü olõ-õi kiri, õt mõista-ai tetä.

Teenistus

07.05.2023 09:00

Obinitsa kirikus

 7. mail  kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

Halvatu pühapäev, emade päev