Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

pühima Jumalasünnitaja Neitsi Maria rõõmukuulutamise püha ehk kapstamaar'apäiv

07.04.2016

 7.aprill, pühima Jumalasünnitaja Neitsi Maria rõõmukuulutamise püha ehk kapstamaar'apäiv