Suunahka massa-ai murõhtada, õt ar kulus.

Teenistus

04.06.2023 09:00

Obinitsa kirikus

4. juunil  kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

Nelipühi, 50. Päev, Kolmainupüha