Varahitsõ vasigõ' lää-äi' mõtsa.

Sündmused Setomaal