Hojost saa-ai karapinni, susi om, nii mõtsa kaes.

Sündmused Setomaal