Haigus hobõsõga' tulõ, häräga lätt.

Sündmused Setomaal