Tõõsõlõ kaibat hauda, sis võta' hindä päält mõõdi.

Sündmused Setomaal