Kui kulda, nii kohut; kui hõbõhõt, nii õigust.

Sündmused Setomaal