Võõra leib lätt risti kõttu.

Teenistus

12.11.2023 09:00

Obinitsa kirikus

12. novembril  kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

23. Pühapäev, isade päev