Susi ka pinni pelgä-äi', a haukmist ka taha-ai'.

Teenistus

26.11.2023 09:00

Obinitsa kirikus

26. novembril  kell 9 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus

25. Pühapäev