Tõbi k'au-ui puid pite, k'au rahvast pite.

Kristuse Jeruusalemma minemine ehk urbõpäiv

24.04.2016

 24.aprill, Kristuse Jeruusalemma minemine ehk urbõpäiv