Seen' sõbõr, ko sõira om; om sõir otsah, omma ka sõbra kaonu.

Maaselits

26.02.2023 13:00

Lüübnitsa