Vingjäl tsial kõgõ viga: kuna kärs kärnäh, kuna maa külmänõ'.

Nelipühi laupäev, suur hingemälestus

18.06.2016

 18. juuni, Nelipühi laupäev, suur hingemälestus