Lubatõttu oodõtas, ähvärdettö pelätäs.

Püha Kolmainu päev

20.06.2016

 20. juuni Püha Kolmainu päev, Luhamaa kiriku templipüha