Võõra leib lätt risti kõttu.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 100. Patriarhlik Liturgia

16.09.2023 11:00

Värska laululava

 16. septembril teenib Eestis visiidil viibiv Tema Pühadus Oikumeeniline Patriarh Bartolomeus koos Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vaimulike Värska lauluväljakul vabaõhuliturgial, kuhu on oodata kuni tuhandet õigeusklikku.
Vabaõhuliturgia algab 16. septembril Värska lauluväljakul kell 11 ning kell 13 saavad õigeusklikud kristlased osaleda Pühal Armulaual. Kell 14.30 toimub Setumaa ja Kihnu kultuuriprogramm.