Inep õks puul' munna ko tühi kuur.

Eakate koosviibimine Luhamaa külamajas - seto toit

03.10.2023 14:00

Luhamaa külamaja

 Eakate koosviibimine Luhamaa külamajas, teemaks on seto toit. 

Seto kultuuri nädala üritus.