Olõ-õi ütski tii tolmulda, kinki elo ohulda.

Setomaa - kuningriik ja sünnipäev, avalik arutelu

09.10.2023 15:00

Obinitsa muuseum

 Seto kultuuri nädala sündmus!