Küsü-üi pini su käest hambit, ku' timä purra' taht.

Ristiülendamise püha ehk vissenja

27.09.2016

 27. september, Ristiülendamise püha ehk vissenja