Perevaat'ka kona piät, süümaig, kona süüt, a õdagu tulõ uma aju pääle.

Püha vagamärter Anastasia mälestus ehk nahtsipäiv

11.11.2016

 11. november, püha vagamärter Anastasia mälestus ehk nahtsipäiv, Küllätüvä, Meldova, Serga, Suurõ-Rõsna, Säpina ja Rokina tsässonapühad